Dokumenti

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Pašnovērtējums 2019.
Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība 28.08.2019.
1. pielikums
nobeiguma pārbaudes darbi
2.pielikums  projekta darbi
3. pielikums esejas
4.pielikums
zinātniski pētnieciskie darbi
5. pielikums Pārsprieduma vērtēšanas kritēriji latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un literatūrā
6.pielikums Argumentētā pārsprieduma vērtēšanas kritēriji vēsturē
7. pielikums runas prasmes svešvalodās
8.pielikums prezentācijas
9. pielikums praktiskie darbi mājturībā un tehnoloģijās
10.pielikums argumentētās esejas
11. pielikums mutvārdu pārbaudes darbi dabaszinībās
12.pielikums modeļi dabaszinībās
13. pielikums Referāta pašvērtējuma un vērtējuma kritēriji
14.pielikums domraksti, nošķirot literatūras un valodas vērtējumu
15. pielikums praktiskie darbi vizuālajā mākslā
16.pielikums radošie darbi krievu valodā un literatūrā 5 .- 7.kl.
17. pielikums radošie darbi krievu valodā un literatūrā 8. - 9.kl.

Rīgas 95.vidusskolas tradīcijas
Rīgas domes Birokrātijas apkarošanas centrs
Pretkorupcijas plāna izpildes atskaite 2019
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019./2020. – 2021./2022.

 

Ārējās saites