Dokumenti

Izglītības procesa organizēšanā, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu 27.08.2021.

e-paraksta rīķi
e-paraksta iespējas
dokumentu formāti e-parakstā
pieteikties e-parakstām

Izglītības procesa organizēšana, nodrošinot Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanu

Pašnovērtējuma ziņojums 2020.

Izglītojamo sasniegumu vērtēšanas kārtība 01.01.2021.
1. pielikums
nobeiguma pārbaudes darbi
2.pielikums  projekta darbi
3. pielikums esejas
4.pielikums
zinātniski pētnieciskie darbi
5. pielikums Pārsprieduma vērtēšanas kritēriji latviešu valodā un literatūrā, krievu valodā un literatūrā
6.pielikums Argumentētā pārsprieduma vērtēšanas kritēriji vēsturē
7. pielikums runas prasmes svešvalodās
8.pielikums prezentācijas
9. pielikums praktiskie darbi mājturībā un tehnoloģijās
10.pielikums argumentētās esejas
11. pielikums mutvārdu pārbaudes darbi dabaszinībās
12.pielikums modeļi dabaszinībās
13. pielikums Referāta pašvērtējuma un vērtējuma kritēriji
14.pielikums domraksti, nošķirot literatūras un valodas vērtējumu
15. pielikums praktiskie darbi vizuālajā mākslā
16.pielikums radošie darbi krievu valodā un literatūrā 5 .- 7.kl.
17. pielikums radošie darbi krievu valodā un literatūrā 8. - 9.kl.
18. pielikums ZPD 7. - 9.

Rīgas 95.vidusskolas tradīcijas

Pretkorupcijas plāna izpildes atskaite 2020
ATTĪSTĪBAS PLĀNS 2019./2020. – 2021./2022.
Skolas nolikums

 

Ārējās saites