Noderīga informācija

Vecāku kopsapulces

Klase Norises vieta Laiks
2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b I korp. aktu zāle 02.09. 2020. plkst. 18.00
3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d I korp. aktu zāle 02.09. 2020.plkst. 19.00
5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.d II  korp. aktu zāle 03.09. 2020.plkst. 18.00
6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d II  korp. aktu zāle 03.09. 2020. plkst. 19.00
8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.c II  korp. aktu zāle 07.09. 2020.plkst. 18.00
10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a,12.b II  korp. aktu zāle 07.09. 2020.plkst. 19.00
 

1 septembra Zinību dienas  pasākumi:
1.un 12.klases svinīgais pasākums -9.30
Klases stundas:

Klase Kabinets Laiks
2.a 227 10.00
2.b 208 10.00
2.c 303 10.00
2.d 221 10.00
3.a 209 10.30
3.b 309 10.30
3.c 308 10.30
3.d 203 10.30
4.a 323 11.00
4.b 316 11.00
4.c 103 11.00
4.d 102 11.00
5.a 104 9.00
5.b 230 9.00
5.c 104 10.00
5.d 402 9.00
6.a 331 9.30
6.b 240 9.30
6.c 236 9.30
6.d 331 10.30
7.a 220 10.00
7.b 243 10.00
7.c 310 10.00
7.d 311 10.00
8.a 408 10.30
8.b 412 10.30
8.c 407 10.30
8.d 413 10.30
9.a 315 11.00
9.b 231 11.00
9.c 119 11.00
10.a 318 9.30
10.b 318 10.00
11.a 221 9.45
11.b 213 9.45
12.a 306 10.00
12.b 103 10.00

Topošo pirmklasnieku vecāku ievērībai!
Pirmklasnieku vecāku sanāksme 2020.26. augustā plkst. 18.00 aktu zālē

1. septembra svētki 9.30. tikai pirmklasniekiemTopošo pirmklasnieku vecāku ievērībai!

 1. Pēc paziņojuma (vēstule) par bērna uzņemšanu skolas 1. klasē saņemšanas lūdzu iesniegt iesniegumu par bērna uzņemšanu Skolas 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu (savu vizīti saskaņot ar sekretāri pa tālruni– 67474221 )
 2. Bērna medicīnisko karti var iesniegt pēc sagatavošanas (termiņš pēc situācijas Valstī, vēlams līdz 2020.gada 15. augustam)


Laikā, kad ārpasauli piedzīvojam galvenokārt ar ekrānu palīdzību, LU Open Minded komanda ar prieku un bez maksas dara pieejamas divpadsmit interesantas un noderīgas lekcijas. Aicinām paplašināt savu pieredzi, papildināt zināšanas vai vienkārši atgādināt jau zināmas, bet būtiskas lietas, klausoties mūsu lielisko lektoru stāstījumā. Daži no piedāvātajiem video būs noderīgi arī kā jauks laika pavadīšanas veids kopā ar visu ģimeni. 


 

Ieteikumi vecākiem attālināta mācību procesa nodrošināšanai

 1. Attālināta mācīšanās nozīmē lielāku pašvadību skolēnam. Attālināta mācīšanās nenozīmē klātienes nodarbību pārnešanu tiešsaistē. Tā vairāk līdzinās pašu vadītām mācībām, sekojot skolas un skolotāja norādījumiem. Saprotami, ka šajā laikā būs apgūts mazāks mācību satura apjoms nekā klātienes mācībās, jo vienlaikus jāpierod pie jauna mācīšanās veida. Skolēni saņems atgriezenisko saiti par paveikto darbu, lai zinātu, pie kā vēl jāstrādā. Skolēna sniegumu atkal vērtēs ar atzīmēm, atsākoties klātienes mācībām.
 2. Aktīvi interesējieties par skolas plānoto mācību norisi. Noskaidrojiet, kas skolēnam būs jādara, kādā grafikā, kādi mācību materiāli un tehnoloģiskais nodrošinājums viņam būs nepieciešams, kā notiks regulāra saziņa ar skolotāju par darāmo un sniegumu.
 3. Vienojieties par ģimenei reālāko mācīšanās modeli. Apstākļi katrā ģimenē atšķiras. Skolas rēķinās, ja tehnoloģijas ģimenē nav pieejamas vai jādala. Ja nav citas iespējas, skolotājs var telefoniski informēt skolēnu un vecākus par piekļuvi mācību līdzekļiem, darbu iesniegšanas kārtību un atgriezeniskās saites nodrošināšanu. Mācībām izmantojamas arī grāmatas, drukāti mācību materiālu komplekti.
 4. Meklējiet atbalstu kopā. Sazinieties ar skolu un pašvaldību, ja nepieciešams papildu tehnoloģiskais atbalsts. Iespējams, ka pašvaldība var abonēt rūterus vai uz laiku nodrošināt ar skolas datoriem individuālus skolēnus. Sadarbība ir ļoti nozīmīga kritiskās situācijās.
 5. Palīdziet bērnam / jaunietim iekārtot mācību vietu. Pārliecinieties, ka bērnam ir patstāvīga vieta, kur netraucēti mācīties. Sakārtojiet aprīkojumu, lejuplādējiet nepieciešamās lietotnes. Pārbaudiet, vai skolotājs varēs dzirdēt jūsu bērna teikto dažādos tiešsaistes risinājumos vai telefoniski. Kopā ar bērnu izmēģiniet vidi, tehnoloģijas, pavingrinieties, kā viss darbojas.
 6. Izplānojiet bērna / jaunieša mācību dienu kopā. Kad esat iepazinušies ar skolas plānu mācību īstenošanai, kopā ar bērnu izplānojiet regulāru dienas ritmu un uzstājiet, lai to ievērotu, līdzīgi kā tas notiktu klātienes mācībās. Vienojieties, kad viņam būs pieejami nepieciešamie tehniskie rīki, ja tos ģimenē lieto vairāki cilvēki. Tikpat svarīgi iet laikus gulēt, regulāri ēst un kustēties.
 7. Sekojiet skolēna līdzdalībai mācībās. Palīdziet bērnam sekot līdzi paveiktajam – veidot ieradumus mācīties saskaņā ar dienas plānu, veikt uzdevumus dotajos termiņos. Pārrunājiet, ko bērns iemācījies, skolotājs uzdevis vai kādu vērtējumu izteicis. Jautājiet bērnam, vai nepieciešama palīdzība. Ik dienas pārliecināties arī par bērna noskaņojumu.
 8. Plānojiet, lai katru dienu izkustētos. Pārliecināties, lai katru dienu bērns / jaunietis pēc iespējas iesaistītos fiziskajās aktivitātēs. Ja apstākļi un iespējas to pieļauj, dariet to kopā.

⇒ Ieteikumus vecākiem PDF formātā vari lejupielādēt šeit!

⇒ Lasi Solvitas Lazdiņas ieteikumus, kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās šeit - https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

⇒ Ieteikumus pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem lasi šeit - https://www.skola2030.lv/attalinata-macisanas/pirmsskolai

 
No 23.03.2020
Ieteikumi
Kartība
Vecāku diena 20.02.2020 no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 (Lūgums: pieteikties pie priekšmetu skolotājiem e-klasē).

Edurio aptaijas rezultāti

VISC sāk vecāku informēšanu par pilnveidoto mācību saturu un pieeju

Kas jāzina vecākiem?

Vecāku iesaiste pirmsskolā

Vecāku iesaiste pamatizglītībā

Vidusskolā
Kādu atbalstu var sniegt vecāki?

Советы родителям:
Вы хотите видеть вашего ребенка сильным, выносливым и закаленным -тренируйте его в разнообразном физическом труде.
Вы хотите видеть его умным и образованным -приобщайте к чтению, расширяйте кругозор, воспитывайте жажду знаний.·
Вы хотите видеть его всегда веселым и жизнерадостным - не дайте закиснуть ему в праздности и лени.
Вы хотите закалить его волю и характер - не скупитесь на трудные задания, заставляйте его почаще напрягать свои силы, преодолевать трудности.
Вы желаете, чтобы ваш ребенок был чутким и отзывчивым, хорошим товарищем - пусть он ежедневно трудиться вместе с другими, учится помогать товарищам, отзываться на чужую боль.
Вы хотите, чтобы ваш ребенок нашел свое место в жизни -знакомьте его с различными видами деятельности, вырабатывайте у него трудолюбие и ответственность за свои поступки.
Как можно чаще интересуйтесь успехами и поведением своих детей. Педагоги школы -ваши помощники в воспитании. Советуйтесь с ними, помогите им со своей стороны лучше узнать ваших детей.
Узнавайте, с кем дружат и проводят свободное от занятий время ваши дети, как ведут себя на улице, в общественных местах.


 
Personāls
Bruknas iela 5, - 5. - 12. kl.
Ludmila Azejeva Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā
67675755
Oksana Pakalniete Lietvedības pārzine 67408574
Nataļja Ļevašova Medicīnas māsa 67408578
 
Brukans iela 3, - 1. - 4. kl.
Lidija Jepifanova Saimniecības pārzine 67671067
Lana Viļuma Sekretāre 67892340
Stefānija Ļevčenko Medicīnas māsa 67892346
 
Brukans iela 3, - pirmsskola
Inna Afoņina Struktūrvienības vadītāja 26707654

Šobrīd Rīgas satiksme ir pagarinājusi termiņu līdz 08.09.2017., lai vecāki varētu elektroniski pieteikt karti eriga.lv, tādējādi Skolēna e karti izglītības iestādē varēs saņemt līdz 15.septembrim.
1.pielikums – paziņojums, kuru lūdzu skolām nodot vecākiem.
2.pielikums – iepriekš sūtītais buklets, kurā izskaidrots, kā tas darāms.

Visa publiskā informācija pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv pakalpojumā Reģistrācija pirmsskolai.Iesniegums


Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Uzņemšana 1.klasē
notiek atbilstošī RD noteikumiem Nr.137
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Ārējās saites