AtbalstsRīgas 95. vidusskolas Atbalsta personāla komanda ir skolas izveidota organizācija, kas savas kompetences ietvaros veic pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās
palīdzības koordinēšanu un nodrošināšanu skolēniem, sniedz ieteikumu par atbilstošu pedagoģiskās, sociālās un psiholoģiskās palīdzības veidu bērniem ar mācīšanās vai citām grūtībām.
Atbalsta personāla darbības mērķis ir: palīdzēt skolēnam maksimāli sasniegt izglītības mērķus, sekmēt bērna iespējas veidoties par garīgi un fiziski attīstītu personību, attīstīt viņu par sabiedrībā dzīvotspējīgu cilvēku.
Atbalsta personāla komandas sastāvā ietilpst izglītības psihologs, speciālais pedagogs, sociālais pedagogs, medicīnas darbinieks, logopēds.
Atbalsta personāla komandas sēdes tiek sasauktas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā vienu reizi mēnesī.

Rīgas 95. vidusskolas Atbalsta personāla saraksts
 
Bruknas 5
Nr. Kab., amats Vārds, uzvārds Tālruņi Pieņemšanas laiks
1. 229., medmāsa Natalija Ļevašova 67474194 Pr. - Pt.: 8.30 – 16.00
2. 416., izglītības psiholoģe Marina Kacēna 67474192 Pr., Ot., Ct., Pt.: 8.30 -15.30
3. 416., sociālais pedagogs   67474193  
4. 313. pedagogs karjeras konsultants Vladimirs Medvedevs  

Ct.:   9:00 -14:30
Pt.:     9:00 -14:30

 

Bruknas 3
Nr. Kab., amats Vārds, uzvārds Tālruņi Pieņemšanas laiks
4. 403., speciālais pedagogs   26706273 Pr.: 8.30 -13.
Tr.: 8.30 -12.00
Ct.: 13.30 - 16.00
5. 216., izglītības psiholoģe      
6. 212., sociālais pedagogs Antra Kupčus 67892342
67474223
O.: 9.00 - 11.00
Pk.: 11.00 - 14.00
7. 312., medmāsa Stefanija Ļevčenko 67474227 Pr. – Pk.: 8.00 - 16.00
8. 232., logopēde Natālija Luņkova-Mareniča
Nataļja Artemenkova
   

Kādos jautājumos sadarboties ar dažādiem speciālistiem skolā?

Izglītības psihologs:
~ Sniedz psiholoģisku atbalstu sarežģītās situācijās, piedāvā individuālas konsultācijas vai darbu atbalsta grupās, palīdz risināt emocionālos pārdzīvojumus.
~ Piedāvā informāciju par bērna attīstības īpatnībām.
~ Piedāvā skolotājiem un vecākiem metodes, kā novērst grūtības, kas saistītas ar bērna mācībām un uzvedību, palīdz veiksmīgāk veidot savstarpējās attiecības.
~ Piedāvā skolotājiem un vecākiem lekcijas un seminārus par dažādiem psiholoģijas jautajiem.

Sociālais pedagogs:
~ Informē un sniedz palīdzību sociālajos jautājumos.
~ Veic iespējamo riska grupas skolēnu sociālās dzīves analīze.
~ Palīdz risināt sociālo apstākļu radītos konfliktus starp skolu, ģimeni , pašvaldību, Bāriņtiesu, policiju u.c. institūcijām.
~ Apzina bez vecāku gādības palikušos bērnus, palīdzēt adaptācijas un sociālās rehabilitācijas procesā.

Medicīnas māsa:
~ Sniedz pirmo medicīnisko palīdzību.
~ Veic primāro profilaksi skolā.
~ Sniedz konsultācijas par bērnu higiēnas un fiziskās veselības jautājumiem.

Logopēds:
~ Konsultē vecākus, skolotājus un skolēnus par runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumiem, sniedz metodiskus norādījumus, kā šos traucējumus novērst.
~ Diagnosticē skolēna runas, rakstīšanas un lasīšanas traucējumus.
~ Konsultē mācību priekšmetu skolotājus gadījumos, ja bērns nespēj lasīt un rakstīt tradicionālajā izpratnē.

Speciālais pedagogs:
~ Palīdz apgūt mācību vielu
~ Izvērtē skolēnu mācīšanās grūtības un iesaka iespējamos palīdzības veidus.
~ Organizē individuālu vai grupu speciālās korekcijas darbu.
~ Sniedz konsultācijas skolēnu vecākiem un skolotājiem.