Iepirkumi

Nataļja Baidikova

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 11,50 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu.
19.07.2021. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 11.50 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu ar Nataļju Baidikovu, nomas maksa - EUR 68,00 mēnesī, ar termiņu līdz 18.07.2027.

Ivetas Dovgiļas

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 12.80 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu.
19.07.2021. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 12.80 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu ar Ivetu Dovģiļu, nomas maksa - EUR 80,00 mēnesī, ar termiņu līdz 18.07.2027.

Ārējās saites