Iepirkumi

Paziņojums par lēmumu. 09.05.2019. plkst. 15.16

Telpu atjaunošanas darbi Rīgas 95.vidusskolā un Sporta kompleksā Bruknas ielā 5 un Sērenes ielā 9 09.04.2019.
Nolikums
Pieteikums
Remontdarbu līgums
Sertificētā speciālista APLIECINĀJUMS

Pielikums1 (tehniskā specifikācija)
Pielikums2

Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības 11.02.2019.
NOMAS OBJEKTA ADRESE  Rīgā, Sērenes 9
Rakstiskas izsoles nolikums
PIETEIKUMS dalībai izsolē