Iepirkumi

Izsole par telpu nomu – Sērenes ielā 9 Rīgā (73,0 kv.m) - 2019.g.
Rīgas 95.vidusskola iznomā Skolas telpas Rīgā, Sērenes ielā 9, ar kopējo platību (73,0 kv.m) KAFEJNĪCAS telpu.
Izsole notiks 24.09.2019. plkst.9:00, pieteikumi departamentā iesniedzami līdz 23.09.2019. plkst. 16:30 Klientu apkalpošanas centrā.
 
Pieteikumi jāiesniedz (Izsoles dalībniekam ir jāaizpilda veidlapa “Pieteikums” un jāiesniedz aizzīmogotā aploksnē), līdz 2019.gada 29.oktobrim, plkst. 16:30, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 5, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Klientu apkalpošanas centrā, 2.stāvā.
 
Potenciālajiem nomniekiem jāvērš uzmanība, ka uz izsoles brīdi nomniekiem nedrīkst būt nodokļu parādi saskaņā ar VID sniegtajiem datiem. Izsoles dienā Nekustamā īpašuma iznomāšanas komisija veic izdruku no publiskās Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādnieku datubāzes izsoles, lai pārliecinātos, vai nomniekam nav nodokļu (nodevu) parāda, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.
Pielikumi:
PIETEIKUMS dalībai izsolē
Rakstiskas izsoles nolikums
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības
NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NOMAS LĪGUMS
 
 


Izsole par telpu nomu –Sērenes ielā 9 Rīgā (9,60 kv.m)- 2019.g.
Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 9 (telpu iznomājamā platība 9,60 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 0118 001, nomas līgumu.
07.10.2019. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 9  (iznomājamā platība 9,60m²), būves kadastra apzīmējums  0100 107 0118 001,  nomas līgumu ar Nataļju Cimmermani, nomas maksa  - EUR 30,17 mēnesī, ar termiņu līdz 06.10.2025.Izsole par telpu nomu – Sērenes ielā 11 Rīgā (12,00 kv.m)

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (telpu iznomājamā platība 12,00 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu. 07.10.2019. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 12,00m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002,  nomas līgumu ar SIA “MEDERE”, reģistrācijas Nr. 40003837534, nomas maksa  - EUR 38,17 mēnesī, ar termiņu līdz 06.10.2025.


Izsole par telpu nomu –Sērenes ielā 11 Rīgā (11,40 kv.m)                                                                                                                             Par nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (telpu iznomājamā platība 11,40 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002, nomas līgumu.

07.10.2019. Rīgas 95.vidusskola noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Sērenes ielā 11 (iznomājamā platība 11,40m²), būves kadastra apzīmējums 0100 107 2128 002,  nomas līgumu ar Lanu Plociņu, nomas maksa  - EUR 37,93 mēnesī, ar termiņu līdz 06.10.2025.