Erasmus+


2023./2024.

ATGRIEZENISKĀ SAITE (FEEDBACK) no projekta partneriem Itālijas Liceo Scientifico "Galileo Galilei" un Turcijas Özel Arsuz Yükseliş Fen Lisesi pēc 8.10.2023. – 14.10.2023. Rīgas 95.vidusskolas īstenotās aktivitātes “LATVIAN HERITAGE” (LATVIJAS MANTOJUMS) Erasmus+ “Beginner Guides” (Iesācēja ceļveži) 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082730 projekta ietvaros. Fotoatskaite
No 2023.g. 8.oktobra līdz 14.oktobrim Rīgas 95.vidusskola īstenoja aktivitāte “LATVIAN HERITAGE” (LATVIJAS MANTOJUMS) Erasmus+ “Beginner Guides” (Iesācēja ceļveži) 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082730 projekta ietvaros. 


No 2023.g. 8.oktobra līdz 14.oktobrim Rīgas 95.vidusskola īstenoja aktivitāte “LATVIAN HERITAGE” (LATVIJAS MANTOJUMS) Erasmus+ “Beginner Guides” (Iesācēja ceļveži) 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082730 projekta ietvaros.Stunda Erasmus+ projekta STEM ietvaros.

REPORT ON THE PEDAGOGICAL MEETING FOR THE “STEM FOR BRIGHTER FUTURE” PROJECT

2022./2023. m. g.

Rīgas 95. vidusskola 2023.gadā janvārī sāk realizēt Erasmus+ projektu “STEM gaišākai nākotnei” 2022-2-LV01-KA122-SCH-000099838
Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.
 

Rīgas 95. vidusskola sāk īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ projektu “Beginner guides”
2022-1-LV01-KA210-SCH-000082730.

Partneri

Liceo Scientifico Galilei Potenza https://www.liceogalileipz.edu.it/
 

 

Özel Arsuz Yükseliş Fen Lisesi ARSUZ HATAY https://yukseliskoleji.k12.tr/

 

Rīgas 95. vidusskola 2023.gadā janvārī sāk realizēt Erasmus+ projektu “STEM gaišākai nākotnei” 2022-2-LV01-KA122-SCH-000099838

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.


From April 15 till April 25 we as teachers from Riga Secondary School 95 took part Erasmus+ teacher-training project “ STEM for Brighter Future”. During the project time, we gained new knowledge and experience in STEM education and also learned more about the versatile and boundless Turkish culture.