Vadība

Kontakti Bruknas 5

Sergejs Verhovskis Izglītības iestādes vadītājs/direktors 202. kab. 67474185
  Lietvedības pārzine 201. kab. 67474186
vidusskolā direktora vietniece 233. kab 67474187
metodiskais darbs direktora vietniece 314. kab. 67474188
pamatskola direktora vietniece metod. Kab. 67474189
audzināšanas jautājumi, interešu izglītība direktora vietnieks 221. kab. 67474190
  saimniecības daļa 210. kab. 67474191
  sociālais pedagogs 416. -1. 67474193
  psihologs 416. – 2. 67474192
  medmāsa 229. kab. 67474194
  ēkas dežurants skolas foajē 67673033
Kontakti Bruknas 3
Sergejs Verhovskis Izglītības iestādes vadītājs/direktors 155. kab. 67474185
  sekretāre 156. kab. 67474221
sākumskolā direktora vietniece 213. kab. 67474224
ēkas dežurants ēkas dežurants skolas foajē 67474220
 bērnu dārzs PII vadītāja 230. kab. PII 67474226
  saimniecības daļa 154. kab. 67474219
  sociālais pedagogs 212. 67474223
  psihologs 216. kab. 67474225
  medmāsa 312. kab. 67474227

Ārējās saites