Vadība

Kontakti Bruknas 5

Izglītības iestādes vadītājs/direktors 202.kab. 67474185
Lietvedības pārzine 201.kab. 67474186
Direktora vietniece vidusskolā 233.kab. 67474187
Direktora vietniece pamatskolā 203.kab. 67474486
Direktora vietniece metodiskajā darbā 314.kab. 67474188
Direktora vietniece Metod. kab. 67474189
Direktora vietniece audzināšanas jautājumos 204.kab. 67474485
Direktora vietnieks interešu izglītība 221.kab. 67474190
Saimniecības daļa 210.kab. 67474191
Sociālais pedagogs 415.kab. 67474192
Skolas psihologs 416.kab. 67474193
Medmāsa 229.kab. 67474194
Kontakti Bruknas 3
Izglītības iestādes vadītājs/direktors 155.kab. 67474185
Sekretāre 156.kab. 67474221
Direktora vietniece sākumskolā 213.kab. 67474224
Ēkas dežurante Skolas foajē 67474220; 67675747
PII vadītāja/bērnudārzs 230.kab. PII 67474226
Saimniecības daļa 154.kab. 67474219
Sociālais pedagogs 212.kab. 67474223
Skolas psihologs 216.kab. 67474225
Medmāsa 312.kab. 67474227