Stundu laiki

Stundu saraksts

Zvanu saraksts 2020./2021. m.g. Bruknas 3
1. 8.40 - 9.20
2. 9.30 – 10.10
3. 10.20 – 11.00
4. 11.30 – 12.10
5. 12.30– 13.10
6. 13.25 – 14.05
7. 14.10 – 14.50
8. 14.55 – 15.35
Zvanu saraksts 2020./2021. m.g.Bruknas 5
Stunda Sākums Beigas
0. 8:05 8:45
1. 8:50 9:30
2. 9:40 10:20
3. 10:35 11:15
4. 11:30 12:10
5. 12:25 13:05
6. 13.20 14.00
7. 14.10 14.50
8. 15.00 15.40
 Skolas iekšējās kārtības noteikumi
1. pielikums Kārtība, kādā Rīgas 95.vidusskola informē izglītojamo vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
2. pielikums Rīgas 95. vidusskolas rīcības plāns, ja izglītojamais apdraud savu vai citu personu drošību, veselību vai dzīvību

Ārējās saites