Audzināšana

Ieteikumi Klases stundu programmas īstenošanai
https://registri.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/ieteikumi_klases_st_progr_ist.pdf

Atbalsts materiāli pilsoniskas audzināšanas un pilsoniskās līdzdalības sekmēšanai

https://registri.visc.gov.lv/audzinasana/dokumenti/metmat/atb_mat_pilsaudz.pdf

Ārējās saites