Piekļūstamība

Piekļūstamības paziņojums

Rīgas 95. vidusskola saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Rīgas 95. vidusskola - https://www.95vsk.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Rīgas 95. vidusskola tīmekļvietne daļēji atbilst MK noteikumiem Nr. 445 turpmāk minēto iemeslu dēļ.

Neatbilstība prasībām, kas minētas noteikumos Nr. 445
  • Attēlu tekstuāla alternatīva ir daļēji pieejama, jo lapu saturs ir dinamisks - lietotāju vadīts, tādējādi teksta alternatīva nav kontrolējama. Statiskie attēli satur tekstuālu alternatīvu
  • Teksta sadaļās tiek izlaists kāds no virsrakstu līmeņiem, kā arī daži virsraksti veidoti vienkārša teksta formā. Sadaļas tiks pārskatītas un rediģētas, lai tās ir ērti uztveramas

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 29.08.2023. Izvērtēšanu veica Ervīns Keišs.

Izvērtējumu apliecinošs dokuments: https://95vsk.lv/accessibility/protocol_29082023.pdf.

Piekļūstamības alternatīvas

Lai saņemtu saturu, kas šobrīd nav piekļūstams, lūdzam sazināties ar Rīgas 95. vidusskolas administrāciju, rakstot uz:
r95vs@riga.lv

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums:

E-pastā: r95vs@riga.lv

Zvaniet: 67474185

 

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 dienās.

Sūdzību iesniegšana

Par tīmekļvietnes piekļūstamību iestādē atbildīga ir administratīvā nodaļa

Pārraugošajā iestādē atbildīgais ir Sergejs Verhovskis.

Ja neesam atbilstoši reaģējuši uz Jūsu iesniegumu vai sūdzību par tīmekļvietnes satura piekļūstamību, Jums ir iespēja iesniegt sūdzību Latvijas Republikas Tiesībsargam:

Tiesībsarga birojs: Baznīcas iela 25 Rīgā, LV-1010

Tālrunis: +37167686768

E-pasts: tiesibsargs@tiesibsargs.lv

https://www.tiesibsargs.lv/lv/pages/kontaktinformacija

Ziņas par paziņojuma sagatavošanu

Šis paziņojums pirmo reizi tika sagatavots 29.08.2023.

Šo paziņojumu apstiprināja Sergejs Verhovskis, izglītības iestādes direktors.