Ekonomika

ZPD ekonomikā

Noderīgas saites:


http://www.fm.gov.lv - Latvijas Republikas Finanšu ministrija
https://www.em.gov.lv/ - Ekonomikas ministrija
https://www.vid.gov.lv/ - Valsts ieņēmumu dienests Pārbaudes ldarbi 1. semestrī
1. Ekonomikas būtība, ekonomikas pamatproblēma, ekonomikas modeļis, ekonomiskie procesi; ražošanas iespēju līkne,alternatīvas izmaksas.
2. Pieprasījums un piedāvājums .
3. Derīgums. .
4. Uzņēmējdarbības formas Latvijā.
5. Ražošanas izmaksas.
6. Grāmatvedības bilance.
7. Patērētājs ekonomikā.
8. Nodarbinātība. Atalgojums.
9. Starptautiskā tirdzniecība
10. IKP
11. Nobeigumā pārbaudes darbs

IKP
1. Valsts iekšzemes koprodukts ir 100 milj.€. mājsaimniecību izdevumi ir 60 milj.€, kopējās iekšzemes investīcijas - 20 milj.€, amortizācija - 4 milj.€, eksports -10 milj.€imports - 14 milj.€. Noteikt valsts izdevumus.
IKP = C+I+G+Xn
100=60+20+G+(10-14)
100=76+G
G=24 milj.€
Atbilde: valdības izdevumi ir 24 milj.€.
Algas aprēķini

Ēnu ekonomika
Nodokļu sistēma Latvijā