Par izglītojamo ēdināšanu
 
No 01.09.2022. stāsies spēkā Rīgas domes 27.04.2022. lēmums Nr. 1462 “Par izglītojamo ēdināšanu”.
No 01.09.2022. izglītojamo ēdināšanas izdevumus paredzēts segt no valsts, Rīgas valstspilsētas pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) un izglītojamo vecāku finanšu līdzekļiem.
Pirmsskolas izglītojamo ēdināšanas (brokastu, pusdienu, launaga maksa 4 EUR) izdevumus paredzēts segt no Pašvaldības (2 EUR) un vecāku (2 EUR) finanšu līdzekļiem.
Paredzēts, ka Pašvaldība pilnībā segs ēdināšanas izdevumus pirmsskolas izglītojamiem, kuru ģimene atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta lēmumu vai ir reģistrēta Pašvaldības ģimeņu atbalsta reģistrā.
Lēmuma pielikumā informācija arī par citu izglītojamo grupu ēdināšanas maksu.
1. pielikums
2. pielikums

 
Papildus informācija:
Maznodrošinātas ģimenes/personas statuss Maznodrošinātas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)
Trūcīgās personas statuss Trūcīgas mājsaimniecības statuss - RD LD (riga.lv)
Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs Rīgas pašvaldības Ģimeņu atbalsta reģistrs - RD LD (riga.lv)
 
Lūgums vecākiem savlaicīgi veikt darbības, kas nepieciešamas konkrētā statusa iegūšanai!
 
Kristīne Graudumniece
 
Rīgas domes
Izglītības, kultūras un sporta departamenta
 
Tiesiskā nodrošinājuma pārvaldes
Iepirkumu nodaļas vadītāja –
pārvaldes priekšnieka vietniece
 
+371 67026892
+371 28626676
Krišjāņa Valdemāra iela 5, Rīga, LV-1010
iksd.riga.lv
riga.lv