Noderīga informācija

22. novembrī 2018. g.
Vecāku diena notiks no plkst.16.00 līdz 19.00   
 
 

Brīvlaiki:

  • Rudens brīvdienas: 2018. gada 22.-26. oktobris
  • Ziemas brīvdienas: 2018. gada 24. decembris - 2019. gada 4. janvāris
  • Pavasara brīvdienas 1.–11. klasei: 2019. gada 11-15. marts
  • Pavasara brīvdienas 12. klasei: 2019. gada 18.-22. marts
  • Vasaras brīvdienas (1.-8. un 10.-11. klasei): 2019. gada 3. jūnijs - 30. augusts.

Papildu brīvdienas vienas nedēļas garumā 1. klasei otrajā semestrī (katra skola nosaka individuāli).

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu, izglītības iestādes dibinātājs pēc konkrētās situācijas apstākļu izvērtēšanas ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1.-8. klases un 10.-11. klases skolēniem.

Avots:

MK Noteikumi par 2018./2019. mācību gada un mācību semestru sākuma un beigu laiku

22.02.2018 - vecāku diena (16.00- 19.00)

 

Lai veicinātu vecākus pavadīt vairāk laika kopā ar bērniem, Labklājības ministrijas iniciētā projekta „Maziem mirkļiem ir liela nozīme” ietvaros izstrādāts informatīvais materiāls, kurā apkopotas 1000 idejas, kā kvalitatīvi pavadīt laiku ar bērniem līdz pat pilngadībai.

Šo informatīvo e-bukletu var saņemt ikviens interesents, jo tas ir brīvi lejupielādējams: https://goo.gl/quz9k4
 
Informatīvajā materiālā idejas ir strukturētas atbilstoši bērnu vecumam. Katrai vecuma grupai e-bukletā ir piedāvātas aktivitātes gan telpās, gan ārā, gan arī idejas, kā īsināt laiku interesanti un saturiski, braucot sabiedriskajā transportā vai auto. Protams, aktivitāšu iespējas ir variējamas atbilstoši katras ģimenes interešu lokam. Informatīvajā materiālā ir iekļauti arī dažādi jautājumi, mudinot bērnus, izzināt atbildes, un diskutēt, rosinot radoši kopā pavadīt laiku.2017./2018. m. g. 95. vidusskola piedalās projektos:

ESF projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai"

Rīgas 95. vidusskola īsteno “Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, PVS ID 3713”, pamatojoties uz:
Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumiem Nr. 359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 359);
Rīgas domes priekšsēdētāja 2017. gada 27. jūlija  rīkojumu Nr.136-r “Par projekta (PVS ID 3713) pilnvarojumu”;
Departamenta un Valsts Izglītības attīstības aģentūras (turpmāk – VIAA) 2017. gada 22. septembra sadarbības līgumu Nr.4.-8.3.3/157; DIKKA-17-1-lī

 

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) vēlas informēt Latvijas skolēnus par personu apliecinošu dokumentu nepieciešamību personām no 15 gadu vecuma.
PMLP informē, ka jaunietis no 15 gadu vecuma pats iesniedz dokumentus PMLP pases saņemšanai. Savukārt līdz 15 gadu vecumam dokumentus bērna ceļošanas dokumenta saņemšanai, uzrādot savu pasi, iesniedz viens no bērna vecākiem, bērnam klātesot.„Maziem mirkļiem ir liela nozīme” 1000 idejas laika pavadīšanai ar bērniem 

Bērnu slimnīcas ārsti nodarbībās vecākiem stāstīs svarīgāko par bērnu fizisko veselību un attīstību
 Nodarbības ir bezmaksas

 
Personāls

Bruknas iela 5, - 5. - 12. kl.
Ludmila Azejeva Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā
67675755
Oksana Pakalniete Lietvedības pārzine 67408574
Nataļja Ļevašova Medicīnas māsa 67408578
 
Brukans iela 3, - 1. - 4. kl.
Lidija Jepifanova Saimniecības pārzine 67671067
Lana Viļuma Sekretāre 67892340
Stefānija Ļevčenko Medicīnas māsa 67892346
 
Brukans iela 3, - pirmsskola
Inna Afoņina Struktūrvienības vadītāja 26707654

Šobrīd Rīgas satiksme ir pagarinājusi termiņu līdz 08.09.2017., lai vecāki varētu elektroniski pieteikt karti eriga.lv, tādējādi Skolēna e karti izglītības iestādē varēs saņemt līdz 15.septembrim.
1.pielikums – paziņojums, kuru lūdzu skolām nodot vecākiem.
2.pielikums – iepriekš sūtītais buklets, kurā izskaidrots, kā tas darāms.

Visa publiskā informācija pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv pakalpojumā Reģistrācija pirmsskolai.Uzņemšanas noteikumi 10. klasē

Iesniegums


201.kabinets Lietvedības pārzine Ineta Balandina-Vuļvača darbalaiks


Rīgas 95.vidusskolas pirmsskolas grupās atvērto durvju dienas 27. un 28. aprīlī.
 
Vecākiem un interesentiem iespēja iepazīties ar pirmsskolas vidi, iekārtojumu, pedagogiem un pedagoģisko procesu.

Programma 27. aprīlī: Programma 28. aprīlī:
1.grupa (3-4 gadi) 1.grupa (3-4 gadi)
9.00 – 9.20 latviešu valodas rotaļnodarbība 9.00 – 9.15 rotaļnodarbība
9.25 – 10.00 rotaļnodarbība grupā 9.20 – 9.40 mūzikas rotaļnodarbība zālē
10.00 – 10.20 sarunas ar grupas personālu. 9.45 – 10.00 rotaļnodarbība
  10.05 – 10.20 sarunas ar grupas personālu.
2.grupa (6-7 gadi)  
9.00 – 9.45 rotaļnodarbība grupā 2.grupa (6-7 gadi)
9.50 – 10.10 latviešu valodas rotaļnodarbība/ sarunas ar grupas personālu/logopēda konsultācijas. 9.00 – 9.45 rotaļnodarbība grupā
  9.50 – 10.10 latviešu valodas rotaļnodarbība /sarunas ar grupas personālu
3.grupa (5 gadi)  
9.00 – 9.15 rotaļnodarbība grupā 3.grupa (5 gadi)
9.20 – 9.40 latviešu valodas rotaļnodarbība/sarunas ar grupas personālu 9.00 – 9.15 rotaļnodarbība grupā
9.45 – 10.10 rotaļnodarbība grupā 9.20 – 9.40 latviešu valodas rotaļnodarbība/sarunas ar grupas personālu
  9.45 – 10.10 rotaļnodarbība grupā
10.15 – 11.00 sarunas ar pirmsskolas grupu vadītāju 10.10 – 11.00 sarunas ar pirmsskolas grupu vadītāju
   
15.30 Mūzikas rotaļnodarbība 2.grupai zālē 16.00 “Vareņņiku darbnīca”1.grupas telpās
15.55 Mūzikas rotaļnodarbība 1.grupai zālē 16.00 “Origami darbnīca” 2.grupas telpās
16.20 Mūzikas rotaļnodarbība 3.grupai zālē 16.00 “Kukaiņu darbnīca” 3.grupas telpās
   
16.20 – 17.05 “Papīra locīšanas-Origami darbnīca” 1.grupas telpās  
16.00 – 16.45 “Gardumu darbnīca” 2.grupas telpās  
15.30 – 16.15 “Kukaiņu darbnīca” 3.grupas telpās  

 
 
Lūgums apmeklētājus pieteikt savu ciemošanās laiku pa tālruni-28338999 (var sms) un līdzi paņemt personu apliecinošu dokumentu un maiņas apavus vai bahilas

Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Uzņemšana 1.klasē
notiek atbilstošī RD noteikumiem Nr.137
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs

Ничто не заменит родительскую любовь

Приглашаем изучать латышский язык. Подайте заявку на курсы по телефону 29406380; 29794459 или на электронную почту: jolanta.zarina@inbox.lv; mafinsb@inbox.lv
 
В январе 2017 года начинаются занятия на курсах изучения латышского языка. Предоставляется возможность 3 раза в неделю бесплатно изучать латышский язык в группе (не более 15 человек) и за 3–4 месяца освоить 120-часовую учебную программу по латышскому языку. По окончании курсов будет предложена возможность сдать экзамен на категорию латышского языка и получить сертификат. Более подробная информация по телефону 29406380; 29794459.
 
Занятия 3 раза в неделю в рижской 95 средней школе, ул.Брукнас, 5. Удобная парковка автомашин у бассейна Зиепниеккалнс. Из центра проезд на 27 и 19 троллейбусах, 40 автобусе, из Иманты – 46 автобус, из Золитуде – 44 и 46 автобус, из Болдераи – 56 автобус.
 
Первое занятие 9 января 2017 года в 18:00.Jūsu bērns ir 4. vai 5. klases skolēns, kam patīk pētīt un
eksperimentēt? Vēlaties, lai viņa domāšanas prasmes kļūtu vēl labākas?
Viņš ir gatavs spert pirmos soļus programmēšanas pasaulē?

Latvijas Universitāte piedāvā iespēju iesaistīties Prātnieku
laboratorija, kurā, apmeklējot iknedēļas dabaszinātņu, matemātikas un
programmēšanas nodarbības, skolēns attīstīs radošo, kritisko un
abstrakti loģisko domāšanu, pratīs risināt problēmsituācijas, mācēs
pielietot savas zināšanas, novērojot, eksperimentējot un klasificējot.

Pieteikšanās līdz 26. septembrim: http://ej.uz/pratnieks
Plašāka informācija:  http://ej.uz/info_pratnieks