Noderīga informācija

Vecāku diena 20.02.2020 no plkst. 16.00 līdz plkst. 19.00 (Lūgums: pieteikties pie  priekšmetu skolotājiem e-klasē).

Edurio aptaijas rezultāti

VISC sāk vecāku informēšanu par pilnveidoto mācību saturu un pieeju

Kas jāzina vecākiem?

Vecāku iesaiste pirmsskolā

Vecāku iesaiste pamatizglītībā

Vidusskolā
Kādu atbalstu var sniegt vecāki? 
Personāls
Bruknas iela 5, - 5. - 12. kl.
Ludmila Azejeva Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā
67675755
Oksana Pakalniete Lietvedības pārzine 67408574
Nataļja Ļevašova Medicīnas māsa 67408578
 
Brukans iela 3, - 1. - 4. kl.
Lidija Jepifanova Saimniecības pārzine 67671067
Lana Viļuma Sekretāre 67892340
Stefānija Ļevčenko Medicīnas māsa 67892346
 
Brukans iela 3, - pirmsskola
Inna Afoņina Struktūrvienības vadītāja 26707654

Šobrīd Rīgas satiksme ir pagarinājusi termiņu līdz 08.09.2017., lai vecāki varētu elektroniski pieteikt karti eriga.lv, tādējādi Skolēna e karti izglītības iestādē varēs saņemt līdz 15.septembrim.
1.pielikums – paziņojums, kuru lūdzu skolām nodot vecākiem.
2.pielikums – iepriekš sūtītais buklets, kurā izskaidrots, kā tas darāms.

Visa publiskā informācija pieejama Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv pakalpojumā Reģistrācija pirmsskolai.Iesniegums


Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas

Uzņemšana 1.klasē
notiek atbilstošī RD noteikumiem Nr.137
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.137

Rīgā 2015.gada 27.janvārī (prot. Nr.48, 12.§)
Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1.klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs