APSVEICAM!
Latvijas skolēnu 47.  zinātniskās pētniecības darbu konferences uzvarētājus
11. klase – Deniss Ivanovs - III pakāpe
11. klase – Vladislavs Pers - III pakāpe
12. klase – Vladimirs Jurčenoks  - Pateicība
12. klase – Valērija Harahņina  - Pateicība
12. klase – Mareks Kisels  - Pateicība
11. klase – Ali Rustamovs  - Pateicība
11. klase – Andrejs Barbašins  - Pateicība
12.klase – Aleksejs Beļajevs – Pateicība
12.klase – Pāvels Prudņikovs – Pateicība
12.klase – Dāniels Leitāns – Pateicība
Izsakām pateicību fizikas skolotājai Inesai Gusevai par ieguldījumu skolēnu zinātniski pētniecisko prasmju attīstīšanā un talantīgo skolēnu izcilības veicināšanā.