11.a  klases skolnieks Ali Rustamovs ieguva 3.vietu ģeogrāfijas valsts 40. olimpiādē.
      Izsakām pateicību par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā olimpiādei ģeogrāfijas skolotājai Inesei Sarmulei.