29.septembrī notika 8.-12.klašu skolēnu grupas ekskursija 'Pa A. Čaka vietām', veltīta dzejnieka 120 gadu jubilejai.  Ziedoņdārzā pie A. Čaka pieminekļa skolēni lasīja fragmentus no eposa 'Mūžības skartie' un  dzejoļus par Rīgu. Noskanēja arī Čaka liriska dzeja mūzikas skolotāja Daiņa Kraukļa izpildījumā. Pasākums noritēja trīs valodās: A. Čaka dzeja skanēja  latviešu valodā, kā arī tās tulkojumi krievu un angļu valodās.Pēc 29.septembra skolēnu ekskursijas "Pa A.Čaka vietām" sadarbībā ar Sociālo un pilsonisko mācību jomu, Valodu mācību jomu, Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību jomu un Interešu izglītību tika izveidots videoieraksts, veltīts Aleksandra Čaka 120 gadu jubilejai. Videoieraksts izveidots pirms Lačplēša dienas, pieminot A.Čaka patriotisko dzeju par latviešu strēlniekiem.

 Saite uz videoierakstu https://youtu.be/J1559Dj1PCo