Skolēnu testēšana Covid
Covid-19 testēšanas grafiks
23. augustā    2. korpuss
5.a – 11.00   243. kab.         6.a – 13.00   243. kab.   4.d -15.30 234.kab.
5.b – 11.30   240.kab.         4.a – 14.00 240.kab
5.c -12.00    243. kab.         4.b – 14.30   234.kab.
5.d – 12.30  240.kab           4.c – 15.30 240.kab
 
24. augustā    2. korpuss 243. kab.
6.b –  9.00   243. kab.       7.d – 11.00 243. kab.           3.b – 13.30    243. kab.
6.c –  9.30    240.kab         11.a – 11.30  240.kab          3.c – 14.00 240.kab
6.d - 10.00  243. kab.        11.b – 12.00 243. kab.         3.d – 14.30 234.kab.
7.a – 10.30   240.kab          3.a –  13.00 240.kab
 
25. augustā    2. korpuss 243. kab.
7.b –  9.00  243. kab.         8.c  – 11.00     243. kab.  
7.c –  9.30   240.kab         12.a – 11.30       240.kab
8.a -  10.00   243. kab.     12.b – 12.00    243. kab. 
8.b – 10.30    240.kab
25. augustā    1. korpuss
1.a – 17.00 - 18.00 323.kab.
1.b – 18.00 – 19.00 316.kab.
2.a – 17.00  - 18.30 227. kab.
2.b -  17.00 - 18.30 321.kab.
 
26. augustā    2. korpuss 243. kab.
8.d –  9.00   243. kab.         9.d  – 11.00    243. kab.   
9.a –  9.30   240.kab         10.a – 11.30     240.kab 
9.b -  10.00   243. kab.      10.b – 12.00      243. kab.
9.c – 10.30     240.kab
26. augustā    1. korpuss
1.c – 17.00 - 18.30  304.kab.
1.d – 17.00 – 18.30 102.kab.
2.c – 17.00  - 18.30 204. kab.
2.d -  17.00 - 18.30 103.kab.
 
Skolotāji un tehniskie darbinieki
30. augustā no 9.00 līdz 11.00