Tautas atmoda, kuras laikā tika nosprausts ceļš uz Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanu, rūdījusies 1991. gada janvāra barikāžu ugunīs. Šogad aprit 30 gadi kopš šo liesmu gaismā pavadītajām dienām.

  • 1991. gada janvāra barikādes Rīgā bija viens no Trešās atmodas laika izšķirīgajiem brīžiem.
  • 1990. gada nogalē Baltijā parādījās reāli draudi par “PSRS prezidenta pārvaldes” ieviešanu, kas nozīmētu faktisku pasludinātās neatkarības likvidēšanu.
  • 13. janvārī sākās barikāžu celtniecība Rīgā un diennakts maiņu nodrošināšana TV, radio, Augstākās Padomes, Ministru padomes un citu iestāžu aizsardzībai.
  • Barikādes ilga no 13. līdz 27. janvārim
1991. gada janvāra barikādes Rīgā bija viens no Atmodas laika izšķirīgajiem brīžiem. 1990. gada 4. maija Neatkarības deklarācijas iesāktais ceļš uz valstisko neatkarību un tautas griba to īstenot tika pārbaudīta ar atklātu padomju militāro spiedienu.