Skola ir vienīgā vieta,
Kurā atmiņu zvans,
Vienojot paaudzes kopā
Cauri mūžībai skan
Sniegainajā  laikā, kad viss ir balts Rīgas 95. vidusskola svin savu 30.  gadu jubileju. Apsveicam skolotājus, skolēnus, vecākus, skolas darbiniekus un absolventus.
Absolventi, atcerieties - skola ir jūsu zināšanu koka saknes!
Skolai pastāvēt ilgus gadus un rast jaunas izaugsmes iespējas, draudzīgu un darbīgu pedagogu kolektīvu un talantīgus skolēnus!
Lai nākošie gadi būtu miera, izaugsmes un saticības gadi, plaukt un ziedēt! Visiem saglabāt atvērtu prātu, rast risinājumus negaidītām situācijām, apkopot dažādas, šķietami nesaistītas prasmes un zināšanas, kā arī attīstīt ne tikai loģisko domāšanu, bet arī nenocietināt sirdi un nepalikt pie domas, ka visu zini!
Lai skolā vienmēr būtu daudz gudru bērnu, kas kļūtu par labiem cilvēkiem, zinošiem skolotājiem,  ārstiem, … nepazaudēt iedvesmas avotu.
Visiem skolas skolēniem, skolotājiem, darbiniekiem labu veselību, izturību un mīlestību pret savu skolu! Skolai jaunas izaugsmes iespējas, turpināt izglītot zinātgribošus skolēnus!
Ir labu vārdu daudz ikkatram,
Ar tiem var mierināt un sveikt,
Mēs gribētu tos vārdus atrast,
Kas spēj par visu paldies teikt!