Pirmklasnieku vecāku sanāksme 2020.26. augustā plkst. 18.00 aktu zālē