Rīgas 95. vidusskolas piedāvātās izglītības programmas 10. klasē
2020./2021. mācību gadā
Padziļinātie kursi:(karjeras virziens: inženieris, būvnieks, autobūvinženieris, datu analitiķis, IKT specialists, skolotājs, telekomunikācija, finansists)
Projekta darbs
Matemātika
Fizika
Programmēšana

vai (karjeras virziens: medicīna, formācija, uzturzinātne, skolotājs, lauksaimniecība)

Projekta darbs
Latviešu valoda
Ķīmija
Bioloģija

Dokumentu  (pase, apliecība par pamatizglītību, atzīmju izraksts, sertifikāts, ja nokārtots eksāmens latviešu valodā) pieņemšana uz 10. klasi:
29.06.2020., 30.06. 2020 no 10.00 līdz 14.00
Bruknas 5, direktora kabinets
Programmas:
1
2