Vadība

VERHOVSKIS SERGEJS

Rīgas 95. vidusskolas direktors

t. 67675758

ŠVABE JUĻJANA

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā (vidusskolas kl.)

t. 67408579

jsvabe@edu.riga.lv

RACINA ŽANNA

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā (pamatskolas kl.)

t. 67408575

VLASOVA ZINAIDA

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā

t. 67408576

SLESARČUKA AGNESE

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā (sākumskolas kl.)

t. 67892343

SAMOIĻENKO VLADIMIRS

Izglītības iestādes direktora vietnieks audzināšanas jomā

t. 26267058

Personāls

Bruknas iela 5, - 5.-12.kl.
Ludmila Azejeva Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā
67675755
Oksana Pakalniete Lietvedības pārzine 67408574
Nataļja Ļevašova Medicīnas māsa 67408578
 
Bruknas iela 3, - 1.-4.kl.
Lidija Jepifanova Saimniecības pārzine 67671067
Lana Viļuma Sekretāre 67892340
Stefānija Ļevčenko Medicīnas māsa 67892346
 
Bruknas iela 3, - pirmsskola
Inna Afoņina Struktūrvienības vadītāja 26707654