Vadība

VERHOVSKIS SERGEJS

Rīgas 95. vidusskolas direktors

t. 67675758

ŠVABE JUĻJANA

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā (vidusskolas kl.)

t. 67408579

jsvabe@edu.riga.lv

RACINA ŽANNA

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā (pamatskolas kl.)

t. 67408575

VLASOVA ZINAIDA

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā

t. 67408576

SLESARČUKA AGNESE

Izglītības iestādes direktora vietniece izglītības jomā (sākumskolas kl.)

t. 67892343

SAMOIĻENKO VLADIMIRS

Izglītības iestādes direktora vietnieks audzināšanas jomā

t. 26267058