Sasniegumi

2017./2018. m.g.

1. vieta

Alīnai Savinovai  8.klase
 
3. vieta
Sabinai Šepeļai 8.klase
Elīnai Tukumai 7.klase


2016./2017. m.g.

Rīgas izglītības iestažu audzekņu vizuālās mākslas konkursa -izstādes "Kaķu galerija 2" laureāti:
Darja Jepifanova - atzinība
Aleksandra Ļebedeva - 1. vieta
Darja Loiko - 2. vieta


Rīgas pilsētas krievu valodas un literatūras 31. atklātās olimpiādes uzvarētāji:

Darja Jepifanova - 1. vieta
Jūlija Borodulina  - 2. vieta
Aleksandrs Melāns  - 3. vieta
Jekaterina Bikova  - atzinība

Rīgas matemātikas 67. olimpiādes 2. posma 5.-8. klašu uzvarētāji:

2. vieta:

               Veronikai Gorodņičajai              6.klase
               Vladimiram Jurčenokam            6.klase
3. vieta:
               Annai Jepifanovai                       8.klase
               Milenai Milošai                            8.klase
Atzinība: 
               Elīnai Tukumai                             6.klase
               Aleksejam Varlamovam               6.klase

Rīgas pilsētas ķīmijas 58. olimpiādes 2. posma 9.-12.  klašu uzvarētāji:             

2. vieta:

Vladislavai                Kurtukovai            11. klase;
3. vieta:
Janai                         Naidjonokai            9. klase;
Nikitam                    Davidovam             9. klase;
Angelīnai                  Zaharovai               9. klase;
Sergejam                  Koreškovam           12. klase;
Atzinība:
Nikitam                   Teļnovam                10. klase;
Uz valsts olimpiādi ķīmijā uzaicināti Vladislava Kurtukova, Sergejs Koreškovs

Rīgas pilsētas fizikas 67. olimpiādē

piešķirta 2. vieta Vladislavai Kurtukovai (11. kl.); 3. vieta - Janai Najdjonokai (9. kl.).

Vladislava Kurtukova uzaicināta uz Fizikas valsts olimpiādi


Aleksandram Melānam (12. kl.) Rīgas pilsētas vēstures 23. olimpiādes 2. posmā par veiksmīgu piedalīšanos piešķirta atzinība

Vizuāli plastiskās mākslas konkursa, labdarības akcijas ‘’Ziemas sapnis’’ Vizuālā māksla pamatskolas vecuma grupa Atzinība Darja Šeglova

Uz valsts olimpiādi bioloģijā uzaicināta Vladislava Kurtukova 11. kl.

Rīgas pilsētas un Pierīgas latviešu valodas (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 33. olimpiādē 7.–8. klasēm 2. posmā:
              Milenai Milošai; 8. klase 1. vieta
              Alīnai Frolovai; 8. klase,3. vieta
             Sabīnai Šepeļai; 7. klase;3. vieta
             Mihailam Roslovam; 8.klase;atzinība
Fotokonkursā-izstādē “ES mīli Latviju”

pateicības raksts Angelinai Zaharovai,
                          Evai Krasnovai
Pateicības raksts