Projekti

2019./2020. m.g.

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts  “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI” 

“Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei” 

Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades"
Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gada

Biznesa gēns
16.12.2019. 8.c klases LU Karjeras centrā
8.a klase LU Karjeras centra seminārā
Karjeras atbalsta interaktīvā diskusija ,,Ielogojies nākotnē!” 8.-9. klases
8.b klase LU Karjeras centra seminārā.


2018./2019. m. g.

Latvijas skolas soma
 
Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades"
Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g.
Karjeras atbalsta pasākumi

Ķēkavas marmelādes darbnīca un ziepju darbnīcā
“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodarbība SIA Lāči 8.klašu skolēniem
17.10.2018. - Karjeras  atbalsts izglītības iestādēs projekta  ietvaros. Ekskursija uz RTU - Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Lekcijas, laboratoriju apmeklējumi, praktiskas nodarbības.

KARJERAS NEDĒĻA 2018 “BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!”

2017./2018. m. g.:

Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades"
Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.

projekta dalībnieki - sk. A.Latuņina ( 5. - 8.klases),
S.Huseva (1. - 4. klases) 
V. Samoilenko (9. - 12. klases)
Projekta norises laiks - 25.09.2017. līdz 31.08.2020.g.

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros ar Dino Zoo Centra darbinieku atbalstu tika novadītas nodarbības Rīgas 95.vidusskolas skolēniem.

Skolā tiek izstrādāts - Karjeras attīstības pasakumu plāns 2017. - 2018.m.g
Skola 2018

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts  “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”
(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)