Projekti

2019./2020. m.g.

“Robotikas artefaktu veidošana vidusskolēnu motivēšanai STEM karjeru izvēlei”


16.12.2019. 8.c klases LU Karjeras centrā


8.a klase LU Karjeras centra seminārā
Karjeras atbalsta interaktīvā diskusija ,,Ielogojies nākotnē!” 8.-9. klases

8.b klase LU Karjeras centra seminārā.


2018./2019. m. g.
Karjeras atbalsta pasākumi

Ķēkavas marmelādes darbnīca un ziepju darbnīcā

Latvijas skolas soma

“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodarbība SIA Lāči 8.klašu skolēniem
17.10.2018. - Karjeras  atbalsts izglītības iestādēs projekta  ietvaros. Ekskursija uz RTU - Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte. Lekcijas, laboratoriju apmeklējumi, praktiskas nodarbības.


KARJERAS NEDĒĻA 2018 “BŪVĒ SAVU KARJERU PATS!”

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g.

2017./2018. m. g.:

Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades" Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.
Projeka vadītājs Rīgas 95.vidusskolā - direktora vietnieks,
projekta dalībnieki - sk. A.Latuņina ( 5. - 8.klases),
S.Huseva (1. - 4. klases) 
Projekta norises laiks - 25.09.2017. līdz 31.08.2020.g.

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019.m.g.

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (PVS ID 3713) ietvaros ar Dino Zoo Centra darbinieku atbalstu tika novadītas nodarbības Rīgas 95.vidusskolas skolēniem.

Skolā tiek izstrādāts - Karjeras attīstības pasakumu plāns 2017. -2018.m.g
Skola 2018

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts  “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)