Projekti

2017./2018. m. g.:

Eiropas Socialā fonda projekts "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestades" Nr.8.3.5.0/16/1/001 jeb PVS ID.
Projeka vadītājs Rīgas 95.vidusskolā - direktora vietnieks,
projekta dalībnieki - sk. A.Latuņina ( 5. - 8.klases),
S.Huseva (1. - 4. klases) 
Projekta norises laiks - 25.09.2017. līdz 31.08.2020.g.

Skolā tiek izstrādāts - Karjeras attīstības pasakumu plāns 2017. -2018.m.g
Skola 2018

 

EIROPAS SOCIĀLĀ FONDA Projekts  “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO INDIVIDUĀLO KOMPETENČU ATTĪSTĪBAI”

(Nr. 8.3.2.2/16/I/001 jeb PVS ID 3712)