Latviešu valoda un literatūra

 

Latvijas Kultūras akadēmijas materiāli:

Noskaidro, ar kuru no latviešu literatūras varoņiem tev jādodas sēņot?Centralizētais eksāmens par vispārējās vidējās izglītības apguvi 2017.
Latviešu valodas centralizētā eksāmena programmas undarba paraugs


2016./2017.mācību gada literatūras eksāmena 12.klasei 1.uzdevuma tēmas

• Indivīda pašsaglabāšanās literatūrā.
• Debija literatūrā.
• Vēstures subjektīvisms literatūrā.

• Mūsdienīgs jaunietis literatūrā.
• Absurds literatūrā.
• Kultūras kodi literatūrā.


Latviešu valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās.
 

Latviešu alfabēts. Dzīvnieku alfabēts. Alfabēts bērniem. Burti. Burtu mācība.
Mācību priekšmeta standarts 1.-9.klasei


Latviešu valoda. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts
Literatūra. Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta standarts
Pasakas
Latviešu valodas gramatika
Tests: Cik labi tu pārzini latviešu valodas gramatiku?
Darbības vārdu tabulas
Spēles
Kultūras ministrija