Izglītības programmas

Valsts pārbaudes darbi 2018./2019.mācību gadā

Valsts pārbaudes darbu programmas

Valsts pārbaudes darbu norises darbību laiki (9. un 12.klase)

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma no 3. g. v.

Pamatizglītības mazākumtautību programma 1. -  9. kl.

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma 10. - 12. kl.

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās
Personāls

Bruknas iela 5, - (5.-12.kl.)
Ludmila Azejeva Direktora vietniece
administratīvi saimnieciskajā darbā
67675755
Oksana Pakalniete Lietvedības pārzine 67408574
Nataļja Ļevašova Medicīnas māsa 67408578
 
Brukans iela 3, - (1.-4.kl.)
Lidija Jepifanova Saimniecības pārzine 67671067
Lana Viļuma Sekretāre 67892340
Stefānija Ļevčenko Medicīnas māsa 67892346
 
Brukans iela 3, - Pirmsskola
Inna Afoņina Struktūrvienības vadītāja 26707654