Izglītības programmas

10. klases skolēniem, 2020./2021. m.g.
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 416
Rīgā 2019. gada 3. septembrī (prot. Nr. 37 21. §)
Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu un vispārējās vidējās izglītības programmu paraugiem

(vispārējās vidējās izglītības satura īstenošanas mērķis, uzdevumi un saturā iekļaujamās vērtības, vispārējās vidējās izglītības obligātais saturs, tā apguves plānotie rezultāti mācību jomās un īstenošanas principi,  skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipi un iegūtās izglītības vērtēšanas kārtība, ...)
9. klašu skolēniem ir iespēja mēģināt saplānot savu "grozu"

Valsts pārbaudes darbi 2019./2020.mācību gadā

Noteikumi par svešvalodas centralizētā eksāmena vispārējās vidējās izglītības programmā
aizstāšanu ar starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā

Valsts pārbaudes darbu programmas

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma no 3. g. v.

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena
mazākumtautību programma 10. - 12. kl.
Pamatizglītības mazākumtautību programma 1. -  9. kl.

Uzņemšana vispārējās vidējās izglītības programmās