Iepirkumi

 
Par iespēju iegūt nekustamā īpašuma nomas tiesības 11.02.2019.
NOMAS OBJEKTA ADRESE  Rīgā, Sērenes 9
Rakstiskas izsoles nolikums
PIETEIKUMS dalībai izsolē