Ekonomika

ZPD ekonomikā

Noderīgas saites:

http://www.fm.gov.lv - Latvijas Republikas Finanšu ministrija
https://www.em.gov.lv/ - Ekonomikas ministrija
https://www.vid.gov.lv/ - Valsts ieņēmumu dienests
Kontroldarbi 1. semestrī 2018./2019. m. g.
1. Ekonomikas būtība, ekonomikas pamatproblēma, ekonomikas modeļis, ekonomiskie procesi; ražošanas iespēju līkne,alternatīvas izmaksas. 20.09.2018
2. Pieprasījums un piedāvājums 08.10.2018.
3. Derīgums. 01.11.2018.
4. Uzņēmējdarbības formas Latvijā.   Grāmatvedības bilance. 22.11.2018
5. Ražošanas izmaksas. 10.12.2018
6. Nodarbinātība. Atalgojums.

IKP
1. Valsts iekšzemes koprodukts ir 100 milj.€. mājsaimniecību izdevumi ir 60 milj.€, kopējās iekšzemes investīcijas - 20 milj.€, amortizācija - 4 milj.€, eksports -10 milj.€imports - 14 milj.€. Noteikt valsts izdevumus.
IKP = C+I+G+Xn
100=60+20+G+(10-14)
100=76+G
G=24 milj.€
Atbilde: valdības izdevumi ir 24 milj.€.