Ekonomika

ZPD ekonomikā

Noderīgas saites:

http://www.fm.gov.lv - Latvijas Republikas Finanšu ministrija
https://www.em.gov.lv/ - Ekonomikas ministrija
https://www.vid.gov.lv/ - Valsts ieņēmumu dienests
Kontroldarbi
1. Ekonomikas būtība, ekonomikas pamatproblēma, ekonomikas modeļis, ekonomiskie procesi; ražošanas iespēju līkne,alternatīvas izmaksas. 20.09.2018
2. Pieprasījums un piedāvājums
3. Izmaksas ražošanā.
Uzņēmējdarbība
Grāmatvedība
Nodarbinātība

IKP
1. Valsts iekšzemes koprodukts ir 100 milj.€. mājsaimniecību izdevumi ir 60 milj.€, kopējās iekšzemes investīcijas - 20 milj.€, amortizācija - 4 milj.€, eksports -10 milj.€imports - 14 milj.€. Noteikt valsts izdevumus.
IKP = C+I+G+Xn
100=60+20+G+(10-14)
100=76+G
G=24 milj.€
Atbilde: valdības izdevumi ir 24 milj.€.