Cenas


Pakalpojumu cenas peldbaseinā Z-baseina mājas lapā
Rīgas 95.vidusskolas peldbaseina cenu piedāvājums no 2016.gada 5.septembra
Vienreizējie apmeklējumi Cenas EURO
Baseina apmeklējums darba dienās                                                                     no 08.00 līdz 13.00  5.70
Baseina apmeklējums darba dienās   (ceturdien)                                                   no 08.00 līdz 13.00  5.00
Baseina apmeklējums darba dienās  skolēni līdz 18.gadu vec.(uzr. apl.)   d/d 08.00-13.00,19:00-22:00,                                   b/d 09:00-17:00 5.00
Baseina apmeklējums darba dienās  studenti,pensionāri(uzr.apl.)   5.70
Baseina apmeklējums darba dienās                                                                      no 19.00 līdz 22.00 7.00
Baseina apmeklējums brīvdienās                                                                          no 09.00 līdz 17.00 7.00
Individuālā peldētapmācība MB (bērnam vai pieaugušam) pēc pieraksta 15.00
rīta laikos ir iespējams apmeklēt tikai LB + sauna , ceturdien tikai LB
Nenoteikta laika abonementi (3.mēneši): 90.min
Slimības vai citu iemeslu dēļ neizmantotās reizes netiek pārceltas vai kompensētas.
d/d 08.00-13.00 LB+sauna                                                                                                                       d/d 19:00-22:00 LB + tr.zāle + sauna                                                                                                     b/d 09:00-17:00 LB + tr.zāle + sauna       
LB+Trenažieru zāle+ sauna     10.reizes 60.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna    
studenti,pensionāri (uzr.apl.)                                   
 10.reizes 54.00
Noteikta laika abonementi (1.mēnesis): 90.min                               Slimības vai citu iemeslu dēļ neizmantotās reizes netiek pārceltas vai kompensētas.  d/d 08.00-13.00 LB+sauna                                                                                 d/d 19:00-22:00 LB + tr.zāle + sauna                                                                                               b/d 09:00-17:00 LB + tr.zāle + sauna       
LB+Trenažieru zāle+ sauna                                                                          4.reizes 27.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna                                                                          8.reizes 48.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna                                                                          12.reizes 60.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna    studenti,pensionāri (uzr.apl.)                           4.reizes 23.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna    studenti,pensionāri (uzr.apl.)                          8.reizes 40.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna    studenti,pensionāri (uzr.apl.)                         12.reizes 55.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna    skolēni līdz 18gadu vec. (uzr.apl.)                  4.reizes 18.00
LB+Trenažieru zāle+ sauna    skolēni līdz 18gadu vec. (uzr.apl.)                  8.reizes 34.00
SUDRABA   LB+Trenažieru zāle+ sauna                               1.reize nedēļā (derīgs 5.mēnēšus vai 10.mēnešus) 100.00/200.00
ZELTA        LB+Trenažieru zāle+ sauna                               2.reizes nedēļā (derīgs 5.mēnēšus vai 10.mēnešus) 200.00/400.00
Bērnu peldēt apmācības abonementi LB (1.mēnesis): 40.min                                                                                                                   
Noteikumi
Bērna slimības gadījumā, neapmeklējot nodarbības, tiek pagarinātas visas neapmeklētās nodarbības, izņemot vienu (uzrādot ārsta izrakstu Nr.027/u, apstiprinātu ar LR Veselības ministrijas 1997.gada 4.decembra rīkojumu Nr.393). Ja slimības dēļ tiek kavēta viena nodarbība, tā netiek pārcelta vai kompensēta.
Bērnu peldētapmācība LB                                          (nodarbība) 1.reizes 6.00
Bērnu peldētapmācība LB                                        (aboniments) 4.reizes 22.00
Bērnu peldētapmācība LB                                        (aboniments) 8.reizes 38.00
Bērnu peldēt apmācības abonementi MB (1.mēnesis): 40.min    (skat noteikumus)                                                                                                                
Bērnu peldētapmācība MB                                           (nodarbība) 1.reizes 6.00
Bērnu peldētapmācība MB                                          (aboniments) 4.reizes 22.00
Nodarbības vecākiem ar bērniem abonementi 2 - 5.gadi MB (1.mēnesis): 40.min   (skat.noteikumus)                                                                                            
1 bērns ar 1 vecāku                                                      (nodarbība) 1.reizes 8.00
1 bērns ar 1 vecāku                                                   (aboniments) 4.reizes 25.00
2 bērns ar 1 vecāku                                                      (nodarbība) 1.reizes 12.00
2 bērni ar 1 vecāku                                                    (aboniments) 4.reizes 34.00
 Ūdens airobikas abonementi LB/MB (1.mēnesis): 45.min                                                             
Ūdens airobika                                                   (derīgs 5.nedēļas) 1.reizes 10.00
Ūdens airobika                                                   (derīgs 5.nedēļas) 4.reizes 33.00
Ūdens airobika                                                   (derīgs 5.nedēļas) 6.reizes 45.00
Ūdens airobika                                                   (derīgs 5.nedēļas) 8.reizes 55.00
 Ūdens vingrošana grūtniecēm abonementi MB (1.mēnesis): 45.min                                                              
Ūdens vingrošana grūtniecēm                                    ( nodarbība) 1.reizes 10.00
Ūdens vingrošana grūtniecēm                                 ( aboniments) 4.reizes 33.00
Ūdens vingrošana grūtniecēm                                 (aboniments) 6.reizes 45.00
Ūdens vingrošana grūtniecēm                                 (aboniments) 8.reizes 55.00
 Aerobikas zāles abonements (1.mēnesis): 45.min                                                              
Aerobikas zāles                                                       (nodarbība) 1.reizes 4.50
Aerobikas zāles                                                       (aboniments) 4.reizes 16.00
Aerobikas zāles                                                       (aboniments) 8.reizes 28.00
Celiņu īre                                                          
Mazā peldbaseina - īre 1.stunda 50.00
Lielā peldbaseina - īre                                                    (vienc celiņš) 1.stunda 40.00
Lielā peldbaseina - īre                                (visa baseina izmantošana) 1.stunda 130.00

Noteikumi

Z-baseins mājas lapa