19.09.2018. notika Rīgas pilsētas Zelta fonda stipendijas padomes sēde, kurā tika izskatīti 46 pretendentu pieteikumi Zelta fonda stipendijai.
 
Padomes sēdē tika nolemts piešķirt Zelta stipendiju 2018.gadā Rīgas 95. vidusskolas 12.klases absolventei Vladislavai Kurtukovai.
Katram „Zelta stipendijas” ieguvējam tiek piešķirti 1138,30 euro par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem valsts un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, skolēnu zinātniski pētnieciskajā darbībā, sporta sacensībās, konkursos u.c.