Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference 2018

Uzaicināto izglītojamo saraksts:
Nr.p.k. Autors/i Klase/s Darba nosaukums Sekcija Izglītības iestāde
1 Mihails Jeršovs
Nikita Gorodničevs
11. klase
11. klase
Nanokristālisko ZnWO4 un WO3 hidrotermālā sintēze un Ramana spektroskopijas pētījumi Fizikas sekcija Rīgas 95. vidusskola
2 Jana Naidjonoka
 
10. klase
 
NANOIZMĒRA MOLIBDĒNA OKSĪDA PĒTĪJUMI Fizikas sekcija Rīgas 95. vidusskola
3 Alise Plinta
Marija Luīze Kalēja
12. klase
12. klase
Nomofobija – bailes palikt bez mobilā tālruņa vai viedtālruņa pusaudžu vidū Psiholoģijas sekcija Rīgas 95. vidusskola
4 Marija Luīze Kalēja
Aleksandra Rižakova
12. klase
12. klase
PROTONU INTERKALĀCIJA DIEGVEIDĀ MOLIBDĒNA TRIOKSĪDĀ Fizikas sekcija Rīgas 95. vidusskola
5 Katerina Kuzmina
 
10. klase
 
Oglekļa nanopunktu sintēze un pētījumi Fizikas sekcija Rīgas 95. vidusskola
6 Vladislava Kurtukova
 
12. klase
 
NERAFINĒTO UN RAFINĒTO AUGU EĻĻU SASTĀVU SALĪDZINĀJUMS Ķīmijas sekcija Rīgas 95. vidusskola
7 Andrejs Sidorovs
Daniels Kirillovs
10. klase
10. klase
Ag2WO4 Ramana spetroskopija Fizikas sekcija Rīgas 95. vidusskola
8 Artjoms Čurkins
 
12. klase
 
Oksīda savienojumu sintēze, izmantojot mikroviļņu starojumu Fizikas sekcija Rīgas 95. vidusskola