Datums Pasākuma nosaukums Klase Norises vieta, laiki
1.09.2017 Zinību diena  2. - 4.kl.
1.kl., 12.kl.
5.  -11.kl.
9.00 ,
10.00,
11.00