Skolotāji, pie kuriem vecāki ir pierakstījusies,
gaida Jūs pārrunāt par sasniegto un par iespējamiem uzlabojumiem, ...