Piešķirt 3. vietu Elīnai Tukumai par sasniegumiem olimpiādē 8.klase;(pamatojums: Rīgas pilsētas un Pierīgas skolu (izglītības iestādēm, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas) 35. latviešu valodas 2.posma 7.–8. klasēm olimpiādes rīcības komisijas 22.10.2018. lēmums)