Informējam, ka RD IKSD mājas lapā ir publicēta informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2023./2024.gadā.

Iestājpārbaudījumu organizēšana un skolēnu uzņemšanas kārtība Rīgas valsts ģimnāzijās un vidusskolās 2023./2024.mācību gadā (riga.lv)


uzņemšanas kartība Rīgas 95. vidusskolā
Programmas Rīgas 95. vidusskolā 

dokumentu pieņemšana Rīgas 95. vidusskolā (direktora kabinets)
21.06.2023.  - 15.00 - 17.00
22.06.2023. - 9.00 - 13.00
26.06.2023 -9.00- 12.00