Līdz 21.06.2022. plkst. 17.00 jāapstiprina viena no valsts ģimnāzijām vai vidusskolām, kurā skolēns ieteikts uzņemšanai un nolemts mācīties.
Fizika, matemātika, programmēšana

9-2465
9-1204
9-1216
9-1452
9-2451
9-2454
9-2456
9-2458
9-2459
9-2471
9-2474
9-2477
9-2479
9-2483
9-2488
'9-2491
9-2492
9-2499
9-2500
9-2502
9-2503
9-3382
9-4046
9-4167
9-4229
9-4368

Ķīmija, bioloģija, latviešu valoda
9-1020
9-1201
9-2455
9-2457
9-2460
9-2463
9-2485
9-2489
9-2494
9-2497
9-2498
9-2504
9-4558