Dokumentu pieņemšana (dokumentu oriģināli: apliecība, izraksts, sertifikāts, iesniegums)

15.06

16.06 līdz 14.00

17.06 līdz 14.00

direktora kabinetā


anketu aizpildīt līdz 10.06.2022