Laika periodā no 2020. g. 26. oktobra līdz 13.novembrim
                        7. – 12. klasēm mācības notiek attālināti
 

  • Saziņai izmantojam līdzšinējās digitālās saziņas vietnes:
                         e – klase.lv un pasts.edu.riga.lv
  • Mācību stundas tiek organizētas Microsoft Office 365 Teams vietnē.
  • E – klases dienasgrāmatā, mājas darbus sadaļā, skolotājs ievieto informāciju (stundas plānu) par stundā veicamajiem uzdevumiem un nepieciešamajiem resursiem, iepriekšējā darba dienā līdz 16.00.
  • Konsultāciju un individuālo nodarbību laikā skolotājs ir pieejams saziņai Microsoft Office 365 Teams vietnē.
  • Atrodi mājās vietu, kur varēsi ērti un pēc iespējas netraucēti mācīties. Pārliecinies, ka Tev ir pieejams interneta pieslēgums!
  • Ja esi nopietni saslimis un nevari piedalīties mācību darbā, lūdzu, nekavējoties informē klases audzinātāju.
  • Attālinātās mācīšanās laikā Tev ir iespēja sazināties ar skolas psihologu
e –klasē, Teams vietnē ja nepieciešams atbalsts.
  • Neatliec uz vēlāku laiku to, kas jāizdara šodien.