Saskaņā ar 22.09.2015. Nolikuma Nr. 138 “Rīgas 95. vidusskolas nolikums” 60.1. punktu, nozīmēt par klašu audzinātājiem:
 
1. korpuss:                                                      2.korpuss:
 
Nr.  p/k Klase Kabineta nr. Klases audzinātāja vārds, uzvārds Nr. p/k Klase Kabineta nr. Klases audzinātāja  vārds, uzvārds
1.  1.a 224 Ž.Eižvertiņa
Ņ.Šestipjorova
17. 5.a 104 M. Nozdracova
2.  1.b 321 I.Stepanova 18. 5.b 230 V.Veismane
3.  1.c 204 J. Borisa 19. 5.c 104 M. Nozdracova
4.  1.d 304 D. Latešenoka 20. 5.d 402 D. Krauklis
5.  2.a  227 Ž.Eižvertiņa
Ņ.Šestipjorova
21.  6.a 331 Ļ.Voroncova
6.  2.b  208 O.Konovalova 22.  6.b 240 O.Jarmale
7.  2.c  303 O.Jučina 23.  6.c 236 N.Dementjeva
8.  2.d  221 M.Vasiļenko 24.  6.d 331 Ļ.Voroncova
9.  3.a 209 R. Solovjova 25.  7.a 220 A.Šestakova
10.  3.b 309 K.Vinogradova 26.  7.b 243 N.Bihanova
11.  3.c 103 S.Pelša 27.  7.c 310 T. Petuhova
12.  3.d 203 S. Paličeva 28.  7.d 311 J. Zariņa
13.  4.a 323 N.Luņkova-Mareniča 29.  8.a 408 A.Celitāne
14.  4.b 316 O.Panaita 30.  8.b 412 S.Kontene
15.  4.c 103 S.Pelša 31.  8.c 407 J. Zariņa
16.  4.d 102 I.Aleksandrova 32.  8.d 413 M.Berķe
        32.  9.a 315 I.Guseva
        33.  9.b 231 Ļ.Polyakova
        34.  9.c 119 M. Lebedeva
        35. 10.a 318 L.Lukaševiča
        36. 10.b 318 L.Lukaševiča
        37. 11.a 221 J.Kustkevičs
        38. 11.b 213 T.Cigankova
        39. 12.a 306 A.Goļļaka
        40. 12.b 103 V. Tolmačova
 

  1. Apstiprināt Zvanu sarakstu Covid-19 laikā:
1.korpuss
Stunda Sākums Beigas
1. 8:40 9:20
2. 9:30 10:10
3. 10:30 11:10
4. 11:30 12:10
5. 12:30 13:10
6. 13:20 14:00
     
     
     2.korpuss
Stunda Sākums Beigas
01. 8:05 8:45
1. 8:50 9:30
2. 9:40 10:20
3. 10:35 11:15
4. 11:30 12:10
5. 12:25 13:05
6. 13.20 14.00
7. 14.10 14.50
8. 15.00 15.40
 
1 septembra pasākumi:
-1.un 12. klases svinīgais pasākums -9.30
- Klases stundas:
Klase Kabinets Laiks
2.a 227 10.00
2.b 208 10.00
2.c 303 10.00
2.d 221 10.00
3.a 209 10.30
3.b 309 10.30
3.c 308 10.30
3.d 203 10.30
4.a 323 11.00
4.b 316 11.00
4.c 103 11.00
4.d 102 11.00
5.a 104 9.00
5.b 230 9.00
5.c 104 10.00
5.d 402 9.00
6.a 331 9.30
6.b 240 9.30
6.c 236 9.30
6.d 331 10.30
7.a 220 10.00
7.b 243 10.00
7.c 310 10.00
7.d 311 10.00
8.a 408 10.30
8.b 412 10.30
8.c 407 10.30
8.d 413 10.30
9.a 315 11.00
9.b 231 11.00
9.c 119 11.00
10.a Aktu zāle 9.30
10.b Aktu zāle 10.00
11.a 221 9.45
11.b 213 9.45
12.a 306 10.00
12.b 103 10.00