Vecāku kopsapulces
Klase Norises vieta Laiks
2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 3.a, 3.b I korp. aktu zāle 02.09. 2020. plkst. 18.00
3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d I korp. aktu zāle 02.09. 2020.plkst. 19.00
5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.d II  korp. aktu zāle 03.09. 2020.plkst. 18.00
6.b, 6.c, 7.a, 7.b, 7.c, 7.d II  korp. aktu zāle 03.09. 2020. plkst. 19.00
8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 9.a, 9.b, 9.c II  korp. aktu zāle 07.09. 2020.plkst. 18.00
10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a,12.b II  korp. aktu zāle 07.09. 2020.plkst. 19.00