Latvijas Universitāte (LU) atgādina, ka izglītības izstādes ,,Skola 2020’’ laikā, kas notiks no 28. februāra līdz 1. martam izstāžu centrā “Ķīpsala”, interesentiem grupās būs iespēja doties bezmaksas ekskursijā uz LU Akadēmiskā centra Dabas māju un Zinātņu māju Torņakalnā.
LU Akadēmiskais centrs ir viens no modernākajiem studiju un pētniecības centriem Ziemeļeiropā, kurā eksakto, medicīnas un dzīvības zinātņu studiju un pētniecības virzieni ir koncentrēti vienuviet, veicinot studiju un pētniecības nozaru sinerģiju un nodrošinot LU resursu efektīvu izmantošanu.
LU Dabas mājā atrodas šādas fakultātes:
·         Bioloģijas fakultāte;
·         Ķīmijas fakultāte;
·         Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultāte;
·         Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes Optometrijas un  redzes zinātnes nodaļa;
·         Medicīnas fakultātes farmācijas bakalauru un maģistru studiju programmas.
LU Zinātņu mājā atrodas šādas fakultātes:
·         Medicīnas fakultāte;
·         Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultāte.
Skolēni, kas plāno uzsākt studijas kādā no šīm fakultātēm, jau izstādes “Skola” laikā var apmeklēt Akadēmisko centru un gūt iespaidus par savu tuvākās nākotnes studiju vidi.
LU aicina interesentu grupas pieteikties organizētās ekskursijās Akadēmiskā centra apmeklējumam. LU gidu pavadībā 40–60 minūšu garā ekskursijā būs iespēja gūt priekštatus un informāciju par kādu no studiju un pētniecības ēkām, kā arī apmeklēt modernās laboratorijas.
LU Akadēmiskā centra apmeklējumam iespējams pieteikties, rakstot uz e-pasta adresi antra.sprede@lu.lv un norādot sekojošu informāciju:
-          skolas nosaukums;
-          apmeklētāju skaits un klase/s (ja ne precīzs, tad provizorisks);
-          apmeklējuma datums;
-          vēlamais ekskursijas sākuma laiks (ilgums vienā ēkā 40–60 minūtes);
-          atbildīgās personas kontaktinformācija (vārds uzvārds, amats, mob. tel. nr., e-pasta adrese);
-          māja, kuru plānojat apmeklēt – Zinātņu māja (līdz vienai stundai) vai Dabas māja (līdz vienai stundai) vai abas mājas (līdz divām stundām).
Pieteikumus gaidīsim līdz 25. februārim.
Pēc informācijas saņemšanas LU pārstāvji ar Jums sazināsies.
 
Svarīgi zināt!
-          Vēlamais ekskursantu grupas lielums ir 25–30 personas. Vairāk interesentu gadījumā rekomendējam veidot divas vai vairāk grupas;
-          LU nodrošināto gidu skaits ir ierobežots, līdz ar to LU pārstāvju apstiprinājums par vēlamā ekskursijas laika pieejamību noslēgs sekmīgu pieteikšanos;
-          Ekskursiju sākuma laiks paredzēts līdz ar katras jaunas stundas ievadu (plkst. 9.00, 10.00, 11.00 utt.). Pēdējā dienas ekskursija sāksies plkst. 17.00. 
-          Pieteiktās grupas ierašanās kavējuma gadījumā jārēķinās, ka ekskursijas ilgums var tikt samazināts. Pārcelšana uz citu laiku norises dienā iespējama tikai gadījumā, ja kāds no gidiem būs pieejams.
 
Vairāk informācijas:
Antra Sprēde
LU Komunikācijas un inovāciju departaments
Tālr.: 67033964, e-pasts: antra.sprede@lu.lv
 
Par Latvijas Universitāti
Latvijas Universitāte nemainīgi bijusi Latvijas nacionālā, vadošā un ietekmīgākā augstskola. Tā ir lielākā plaša profila universitāte Latvijā, kurai ir nozīmīga vieta ne tikai visas izglītības sistēmas attīstībā, bet arī kopējā valsts ekonomikas izaugsmē. Pašlaik Torņakalnā tiek attīstīts LU Akadēmiskais centrs, kas kļūs par vienu no Ziemeļeiropā modernākajiem studentu un pētniecības centriem. Šobrīd tur atrodas Dabas māja un Zinātņu māja, nākamā durvis vērs Rakstu māja.