Uzņēmšana vispnrējās vidējās izglītības programmās
Iestājpārbaudījums 10. klasē 14.06.2018. plkst. 10.00
Izpildes laiks 10.00 - 11.00
102., 103., 104., 241. kab.
Darbs latviešu valodā
Iestājpārbaudījumu var pildīt, ja ir uzrakstīts iesniegums par uzņemšanu vispārējās vidējās izglītības programmu