Pamatojoties uz Rīgas pilsētas bioloģijas  40. olimpiādes 2. posma rīcības komisijas 12.12.2017. lēmumu:
 

Piešķirt 1. vietu
  Germanam Vinogradovam Rīgas 95. vidusskola, 9.klase;
  Vladislavai Kurtukovai Rīgas 95. vidusskola, 12.klase;
 

Piešķirt 2. vietu:
  Annai Jepifanovai Rīgas 95. vidusskola, 9.klase;
 

Piešķirt 3. vietu
  Aleksandram Isajevam Rīgas 95. vidusskola, 9.klase;
 

Par veiksmīgu piedalīšanos piešķirt atzinību:
  Darjai Jepifanovai Rīgas 95. vidusskola, 9.klase;
 

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei izteikt pateicību skolotājiem:
  Žannai Racinai Rīgas 95. vidusskola
  Nataļjai Deringai Rīgas 95. vidusskola