Sēkojiet informācijai!
Laiks lasīt grāmatas

Par tālmācību:
Jums ir drošs palīgs - mācību grāmatas!
Jūsu rīcībā jau ir drošs līdzeklis, kuru neietekmē sakaru pārrāvumi, problēmas ar datorprogrammām, mākoņiem” un citas modernās tehnikas ķezas. Tās ir mācību grāmatas, kuras ir skolēnu rīcībā. Tur ir atrodams gan vielas izklāsts, gan uzdevumi, ko varat risināt. Grāmatas ir skolēniem saprotamas. Skolēni elektroniski var gan uzdot skolotājiem jautājumus par mācību grāmatās izlasīto, gan sūtīt vērtēšanai izpildītos uzdevumus.
Veiksmi Jums darbā un paldies par uzticību grāmatām!
Ir stabilas vērtības un ir pārejošas!
 

Izmantošanai, sabiedrības informēšanai divus SPKC sagatavotos informatīvos video (latviski un krieviski) par COVID-19. \Video aprakstīti COVID-19 izplatīšanās ceļi un profilakses pasākumi, lai izvairītos no COVID-19 saslimšanas.[..]
 
Latviešu valodā: https://failiem.lv/u/f5h2f6v2?share_email_id=cee0a3
 
Krievu valodā: https://failiem.lv/u/7eenaegd?share_email_id=cee1b5