Rīgas 95.vidusskolas 10. – 12.kl skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšana 2019./2020.m.g.
VADLĪNIJAS skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai