LR Labklājības ministrija kampaņas “Cilvēks, nevis diagnoze!” ietvaros rīko konkursu 9.-12. klašu skolēniem “VIENA DIENA MANĀ MŪŽĀ”. Konkursa balvu fonds: 2000 EUR.
Labklājības ministrija aicina 9.-12. klašu skolēnus piedalīties radošo darbu (rakstu, domrakstu, eseju, video sižetu, audio sižetu) konkursā, iejūtoties jaunā žurnālista lomā un izveidojot īsu stāstu par vienu dienu kāda īpaša cilvēka mūžā.
Cilvēkam, par ko tiek veidots stāsts, jāpārstāv kāda no grupām: cilvēks ar garīga rakstura traucējumiem (GRT), bērns ar funkcionāliem traucējumiem, kuram noteikta invaliditāte (FT) vai ārpusģimenes aprūpē esošs vai bijis bērns.
Galvenais priekšnoteikums ir parādīt šī cilvēka ikdienu un talantus, saskatot pozitīvo – par ko viņš priecājas, kādas ir viņa aizraušanās un brīvā laika nodarbes, kas viņam garšo, kādi ir viņa sapņi un mērķi, aizraušanās un tamlīdzīgi – atainojot, kā šis cilvēks var iesaistīties sev svarīgās aktivitātēs un būt daļa no sabiedrības.
Konkurss norisinās līdz 28.02.2020.
Sīkāka informācija un konkursa nolikums: http://cilveksnevisdiagnoze.lv/skolenu-konkurss/
Skolotāji, šis konkurss ir iespēja izrunāt ar skolēniem sensitīvo jautājumu par cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem, uzsverot, parādot un pierādot, ka arī viņu ikdiena ir gluži tāda pati kā ikvienam no mums, un svarīgākais ir – cilvēks!