Skolēnu saraksts 10. klasē 18.06.2019.
Dokumentu pieņemšana 19.06.2019. 10.00 -12.00