Pārbaudes darbs dabaszinībās iestājoties 10. klasē
17.06.2019. plkst 10.00

Dokumentu pieņemšana (tiem, kuri nokārtoja pārbaudi) 17.06.2019. plkst. 9.00 direktora kabinets (oriģināli: iesniegums, pases kopija (pasei jābūt līdz), apliecība, atzīmju izraksts, sertifikāts, medicīnas dokumenti)