Apsveicam 12. klases skolnieci Adelīnu Koševacku ar 2. pakāpes diploma saņemšanu Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē