21. februārī 2019. g.
Vecāku diena notiks no plkst.16.00 līdz 19.00  
9. kl. vecākiem sapulce plkst. 18.45. (aktu zālē)