Par piedalīšanos festivālā, veltīta Latvijas 100 gadei ‘’Interesanti  dažādībā - vienoti Latvijai’’  un par skolas darba  prezentācijas veidošanu
Sergejam Bondarenko – 10.b
Alisai Bogdanovai – 11.b
Ksenijai Plucei  -  11.b
un skolas muzeja vadītājai  Verai Verhovskai
             
14.11.18.  Skolas direktors:            S.Verhovskis